تبلیغات
عشق یعنی زندگی؟..... - بــرایِ خــودم . . .

عشق یعنی زندگی؟.....

عشق لحظه ای...

بــرایِ خــودم . . .

مـَـردی شـُـده ام

بــی صــدا گــریــه مــیــکــنــم

ایــن روزهــا در ســکــوتِ ســرســخــتِ دنــیــا . . .

مـُـواظــبــم بــاش . . .

قــَـلــبـَـم . . .

هـَـنــوز . . .

زنــانــه مــی تــپــد . . . !!

[ یکشنبه 17 دی 1391 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ HAMID hamida250@yahoo.com ] [ نظرات() ]