تبلیغات
عشق یعنی زندگی؟..... - دیدگاهها

عشق یعنی زندگی؟.....

عشق لحظه ای...

دیدگاهها

ناهید:                                                             عارف:

هفت شهر عشق:                                               هفت مرحله یک رابطه:

شهر اول:نگاه و دلربایی                                         مرحله اول:حرف و دل فریبی

شهر دوم:دیدار و آشنایی                                        مرحله دوم:کلک و بازی

شهر سوم:روزهای شیرین                                       مرحله سوم:امید های واهی

شهر چهارم:بهانه و فکر جدایی                                 مرحله چهارم:خسته از یکنواختی

شهر پنجم:بی وفایی                                             مرحله پنجم:محالاتی جدید و تازه

شهر ششم:دوری و بی اعتنایی                              مرحله ششم:گفتمان بی محتوا

شهر هفتم:اشک و آه وتنهایی                                 مرحله هفتم:کینه و بغض و انتقام[ سه شنبه 10 بهمن 1391 ] [ 05:03 ب.ظ ] [ HAMID hamida250@yahoo.com ] [ نظرات() ]