تبلیغات
عشق یعنی زندگی؟..... - آدم ها !!!!

عشق یعنی زندگی؟.....

عشق لحظه ای...

آدم ها !!!!

آدمــها کنــارت هستند . . . تا کـــی؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند !
از پیشــت میروند یک روز . . . کدام روز ؟ وقتی کســی جایت آمد !
دوستــت دارند . . . تا چه موقع ؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند !
میگویــند عاشــقت هســتند برای همیشه ! نه . . . ! فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام شود. . . و این است بازی باهــم بودن . .

[ سه شنبه 10 بهمن 1391 ] [ 05:26 ب.ظ ] [ HAMID hamida250@yahoo.com ] [ نظرات() ]