تبلیغات
عشق یعنی زندگی؟..... - متـاســفـمـ

عشق یعنی زندگی؟.....

عشق لحظه ای...

متـاســفـمـ

متاسفم

نه براے تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست

نه براے خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را

از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم

تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم
[ پنجشنبه 14 دی 1391 ] [ 09:30 ب.ظ ] [ HAMID hamida250@yahoo.com ] [ نظرات() ]