تبلیغات
عشق یعنی زندگی؟..... - دلـمـ براتـ تنـــگـ شـدهـ..

عشق یعنی زندگی؟.....

عشق لحظه ای...

دلـمـ براتـ تنـــگـ شـدهـ..

وَقتے كـِــﮧ میگے دیگـِــﮧ بَرا هَمیشـِــﮧ فَراموشِش كَردے ؛
و هیچ احتیاجے بِهِش نَدارے ،
و تَمــــآمِ فُحشهاے دُنیا رو نَصیبِش میكنے !
دُرُست زَمانیـــﮧ كــِـﮧ :
بیشتَر از هَمیشِــﮧ دِلِت بَراش تَنگ شُـــده ... !!! 
گــاهیـ وقتـــا


[ پنجشنبه 14 دی 1391 ] [ 09:31 ب.ظ ] [ HAMID hamida250@yahoo.com ] [ نظرات() ]